วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

90s Sportswear

      Deadstock Reebok are nice but because of the time I choose to keep it in my closet. 
      
      Vintage Nike Bo Jackson T-Shirt found this at market.

Gus W.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น