วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

CREW
From Left: Vj Gift (Lazy Husband), Gus, Tar (Farfast)

What a night a Camp Culture !!!

Gus W.

1 ความคิดเห็น: